OF:s synpunkter på hur BUN och kommunen sköter sig

Här är hela pressmeddelandet angående namninsamlingen Stoppa avvecklingen av Gräsö skola F-3!

Stoppa avvecklingen av Gräsö skola!
Ostkustens Framtid tog initiativ till dels en fysisk och dels en digital namninsamling trots att beslut om nedläggning av skolan redan fattats. Totalt 486 personer har skrivit på.
Så länge Gräsö skola F-3 har elever kan beslutet om avveckling dras tillbaka. Om beslutet inte ändras är namninsamlingen ändå viktig för alla som engagerat sig i den. Det blir tydligt för oss alla som vill ha Gräsö skola kvar hur kommunledningen uppfattar kustområdet – ett område som är bra att ha när pengar ska sparas.

”Barn och föräldrar är värda bättre än det här. Lärare som jobbar hårt för våra barns bästa är värda bättre än det här. Landsbygden, skärgården och kustområdet är värda bättre än det här” säger Åsa Lindstrand, partiledare för Ostkustens Framtid.

Ostkustens Framtid anser att Gräsö skola F-3 åter kan nyttjas som F-6-skola. Skolan kan även inrymma folkbibliotek, lärcenter för distansstudier, föreningsdrivet kafé, knutpunkt för föreningslivet. Där det finns politisk vilja finns det utveckling. Där ingen politisk vilja finns, finns endast avvecklingar.

Ostkustens Framtid anser att Barn- och utbildningsnämnden (BUN) saknar idéer om hur kommunen ska utvecklas och BUN har heller inga idéer om hur landsbygden och skärgården ska utvecklas. BUN agerar endast som ekonomikontorets förlängda arm och stirrar sig blinda på budgetar. Nämndens enda fråga verkar vara: Vad kan vi avveckla? Ett bra ledarskap handlar om visioner och tydliga mål. BUN och kommunledningen har inget av detta. Den enda förändring de klarar av är att försämra och avveckla.

BUN:s ledamöter har inget intresse i att förstå konsekvenser av sina beslut. ”Det här är verkligen inte ett enkelt beslut att ta”, låter det från talarstolen i fullmäktige, och några minuter senare är beslutet bortglömt. Befolkningen i kustområdet tvingas leva med konsekvenserna av de beslut som
majoritetspartierna inte yppade något om innan valet 2018. Vad en nedlagd skola får för konsekvenser för inflyttning, utflyttning, utveckling, annan avveckling, skatteintäkter, investeringar, företagsetableringar, kommunikationer, lokalutnyttjande, föreningsliv, m.m. är ingenting som BUN och kommunledningen vill veta eller ens undersöker.

Namninsamlingarna har varit aktiva under 6 mars-27 april 2020. Den fysiska namninsamlingen hos Ica Sjöboden Gräsö avslutades tidigare för att inte förorsaka smittspridning via pennan som användes eller mappen som insamlingen förvarades i. Den digitala avslutades den 27 april.
Fysisk namninsamling: 163 namn.
Digital namninsamling: 323 namn.
Namninsamlingen överlämnas till Östhammars kommun den 5 maj 2020.