OF:s yttrande om slutförvar av använt kärnbränsle i Forsmark

Tisdag 16 juni 2020 skickade vi in OF:s yttrande/synpunkter om slutförvar av använt kärnbränsle i Forsmark.
Regeringen/Miljödepartementet tar emot synpunkter från allmänheten t.o.m. 17 juni 2020.

Vill du läsa OF:s yttrande? Klicka på ”Ladda ner” och läs: