Samtal i Öregrund med Gästrike Vatten

Vi hade bra samtal med Gästrike Vatten (GV) idag i Öregrund. Här är en kort sammanfattning över vad vi frågade och fick svar på:

AVSALTNINGSVERK FÖR KUSTOMRÅDET?
Detta är under utredning. Just nu har GV tre mätpunkter i Öregrundsgrepen. De ska vara i vattnet under cirka ett år. I höst tas mätningsanordningarna upp och kan då avläsas. Det man bland annat tittar på är salthalt, temperatur och strömningar. Det kan bli ytterligare mätningar framöver, beroende på vad man får för resultat vid de nuvarande mätningarna.
Pratar vi avsaltningsverk vid kusten hamnar vi på 1 miljard kronor. I den summan ingår bland annat dragning av nya ledningar och själva avsaltningsverket. Hur detta skall finansieras är ännu inte löst.

HAR ÖSTHAMMARS KOMMUN SVERIGES HÖGSTA VA-TAXA?
Det stämmer att typhus A (enfamiljshus) i Östhammars kommun har Sveriges högsta VA-taxa.
Definition: En normalvilla ”Typhus A” omfattar ett friliggande källarlöst enbostadshus omfattande 5 rok, badrum med WC, tvättstuga, ett extra toalettrum samt garage. Våningsyta 150 m2 inklusive garage 15 m2, tomtyta 800 m2, vattenförbrukning 150 m3/år.