OF vill ha spårbunden persontrafik till Östhammars kommun

Vad vi känner till har Östhammars kommun inte tagit några som helst initiativ för att påverka så att spårbunden trafik kan bli verklighet.
OF vill absolut ha spårbunden persontrafik till Östhammars kommun.
Den här filmen är från Knivsta 4 augusti. Vi gillar tåg!