Varför har kommunen så bråttom att svara på en fråga ingen har ställt?

Under senaste fullmäktigesammanträdet 22 september gjorde två ledamöter sitt bästa i talarstolen för att få svar på frågan om varför det just NU är så bråttom med att de 49 ledamöterna i Östhammars kommunfullmäktige svarar på frågan från regeringen om hur Östhammars kommun ställer sig till ett slutförvar av använt kärnbränsle i Forsmark.
Problemet är ’bara’ det att regeringen inte ställt frågan till våra folkvalda ledamöter ännu! Och det lär dröja innan frågan kommer, OM den ens kommer.
Kerstin Dreborg (MP) ställde en tydlig fråga: ”Varför är det så bråttom?”
Fredrik Jansson (BoA) ställde samma fråga: ”Varför är det så bråttom?”
Ingen i det politiska majoritetsstyret ville svara på den enkla frågan, som alltså inte fått något svar och därför lämnar öppet för spekulationer.

Majoritetsstyret slipper obehagliga frågor från media, som basunerar ut att beslutet redan är taget och därmed nonchalerar den demokratiska gången för politiska ärenden: kommunstyrelsens arbetsutskott bereder ärenden – kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige – kommunfullmäktige fattar beslut. Det är i den ordningens viktiga politiska beslut ska tas. Punkt!

Vilket beslut handlar det om, kanske du undrar? På kommunfullmäktige den 22 september handlade en punkt om huruvida det behövs ett extra möte, den 13 oktober 2020, för att debattera och ta beslut i en enda fråga:

Hur ställer sig Östhammars kommun till SKB:s planer för ett slutförvar av använt kärnbränsle i Östhammars kommun?

Till vår stora förvåning och bedrövelse finns folkvalda ledamöter i Östhammars kommunfullmäktige som inte förstod vad punkten handlade om, alltså ja eller nej till ett extra möte den 13 oktober, utan i stället tyckte att Östhammars kommun ska ta hand om sitt kärnkraftsavfall, och därför röstade ja till kommunstyrelsens förslag som inte handlade om den frågan, utan om ett extra möte är nödvändigt eller ej.
Otroligt frustrerande att sitta på åskådarbänk och se/höra ledamöter som inte förstått vad sakfrågan handlar om.

Media har via märklig rapportering nu gått ut med att saken är klar: Östhammars kommun har redan sagt ja till slutförvar av använt kärnbränsle i Forsmark och kommer inte att använda den kommunala vetorätten när/om regeringen ger sitt godkännande till slutförvaret. Så, ledamöterna i Östhammars kommunfullmäktige har alltså inget att säga till om på det extra mötet den 13 oktober?

Majoritetsbeslutet den 22 september blev att det ska bli ett extrainsatt kommunfullmäktigesammanträde den 13 oktober.

OSTKUSTENS FRAMTIDS FRÅGOR I DEN HÄR FRÅGAN
OF har inga mandat i Östhammars kommunfullmäktige (än). Men om vi hade haft mandat hade även vi gått upp i talarstolen och ställt frågan: ”Varför så bråttom?” Om inte heller vi fått svar på den viktiga frågan hade vi gått upp igen och ställt följande frågor:

1) Menar ni folkvalda ledamöter i Östhammars kommunfullmäktige att ni inte behöver veta något mer om säkerheten kring slutförvaret? LOT-försöket som precis tagits upp kan ge många svar. MKG beskriver den rapport som SKB skrivit som ”vetenskapligt undermålig”. SSM har nu på sitt bord att kvalitetsgranska försöket med hjälp av externa experter. Resultatet av detta är att vänta vid årsskiftet.
2) Har var och en av er funderat på varför kommunalråden nu vill ha ett snabbt beslut?
3) Hur mycket pengar får Östhammars kommun av SKB när kommunen sagt ja till slutförvaret?
4) Hur ska pengarna från SKB användas i Östhammars kommun och vilka partier förvaltar den plånboken?
5) Har sammanslagningen av kommunens alla förvaltningar till en enda stor förvaltning något att göra med hur SKB vill att kommunen sköts?
6) Har SKB något att göra med tillsättningen av chef för den nya stora förvaltningen? Nuvarande chef för Tillväxtkontoret och Samhällsbyggnadsförvaltningen har ju lön delvis från SKB.
7) Hur kan det vara rimligt att ha ett extrainsatt möte mitt i en pågående pandemi för att besvara en fråga som inte ställts? Det ironiska i det hela var att under mötet den 22 september så satt två ledamöter i lokalen med (då odiagnostiserad) Covid-19.

Att grunden till att det är så bråttom är något helt annat som ännu inte uttalats är rätt självklar. Frågan vad detta ”något annat” är. Frågan är om vi någonsin får reda på vad det är, för det lär inte gå att hitta informationen i någon handling.