Våra synpunkter på förslaget om ny regional utvecklingsstrategi

Idag, den 28 oktober 2020, har vi skickat Ostkustens Framtids synpunkter på Regional Utvecklingsstrategi (RUS) – det nya förslaget.

Hela, det ni kallar för strategi, genomsyras av att staden är norm, alla satsningar handlar om staden. Bosatta på landsbygden skall bara vara tacksamma för att regionen ens tänker på att det finns boende utanför staden, utanför normen. Region Uppsala har även en stor skärgård med fastboende, som lever där utan kollektivtrafik på vatten. Kollektivtrafiken är en fråga som regionen har makt över. Detta är ett tydligt exempel på hur ointressant man finner skärgården och de som valt att permanent bosätta sig där. Boende på landsbygden har valt att bo där. De har inte en önskan om att flytta till staden. Stadslivet är inte målet. Däremot vill man kunna bo på landsbygden och inte behöva kämpa för varje liten del av den service som varje stadsbo tar för given.

LÄS DOKUMENTET MED OF:s ALLA SYNPUNKTER PÅ RUS:

LÄNK: Det är detta förslag på ny RUS vi har synpunkter på