Glada nyheter om Gräsö skola och Gräsö skärgård

I kallelsen för kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau) 8 december finns två punkter som vi i Ostkustens Framtid blir mycket glada av att läsa. Kanske firar vi med tårta!

1) Riktad försäljning av Gräsö skola till Östhammarshem.
(Vi vill förstås ha tillbaka en grundskola på Gräsö!)
2) Pilotprojekt från april 2021 med anropsstyrd kollektivtrafik mellan fastland och Gräsö skärgård.
(Jubel! Vi har en aktiv namninsamling om just det här.)

Läs mer om det här i kallelsen
Om Gräsö skola i punkt 4
Om kollektivtrafik på vatten i punkt 11