Begreppen jämlikhet och jämställdhet

Vi vill tipsa om SCB:s skrift På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet (2020). I skriften redogörs bl.a. för begreppen jämlikhet och jämställdhet som har olika definitioner:

”Ordet jämställdhet används i Sverige när det gäller förhållandet mellan kvinnor och män. Jämlikhet är däremot ett vidare begrepp. Det avser rättvisa förhållanden mellan alla individer och grupper i samhället och utgår ifrån att alla människor har lika värde oavsett kön, etnicitet, religion, social tillhörighet med mera.”

Avsnittet ”Så här långt har vi hunnit” är mycket intressant! Hela skriften är lärorik och allmänbildande.

Skriftens 116 sidor finns att ladda ner som pdf här:
På tal om kvinnor och män