Östhammars kommun kommer billigt undan – Snesslinge f.d. Naturskola

Det blev inte helt lätt för Östhammars kommun att sätta ut Snesslinge f.d. Naturskola till försäljning, visade det sig när kommunen inte var ensam fastighetsägare. Fyra dödsbon äger Snesslinge 29:22, om 4720 kvadratmeter. Östhammars kommun har nu för avsikt att köpa fastigheten för 460 000 kronor.