Stort tack till Hemtjänsten i Östhammars kommun

Stort tack till personal på Hemtjänsten i Östhammars kommun för att ni för upp följande på agendan:
MÄNNISKOVÄRDET för både de som behöver hemtjänst och de som arbetar inom Hemtjänsten.
ARBETSMILJÖN för personal inom Hemtjänsten.
TYSTNADSKULTUREN … som sprack i Östhammars kommun när personal fick nog.
LEDARSKAP och VÄRDEGRUND!