21 % av äldre med hemtjänst känner sig ensamma

Visste du att av de äldre som bor hemma med hemtjänst i Östhammars kommun kände sig tretton procent ensamma år 2017. Förra året (2020) hade känslan av ensamhet ökat till tjugoen procent.
Källa: Kolada