+1 invånare i Östhammars kommun 2019-2020

ÖSTHAMMARS KOMMUNS BEFOLKNINGSUTVECKLING
Visste du att från år 2019 till 2020 ökade invånarantalet med endast en (1) person.
År 2019 – 22 250 invånare
År 2020 – 22 251 invånare
Källa: SCB, Kommunen i siffror