Befolkningsutvecklingen på Gräsö 2016-2020

Nedan har vi sammanställt befolkningsutvecklingen på Gräsö åren 2016-2020. Observera att år 2020 har redovisning endast fram till sista juni, mer statistik kommer i mars för helår.

År 2016 – 691 invånare.
År 2017 – 681 invånare.
År 2018 – 664 invånare.
År 2019 – 661 invånare.
År 2020 – 675 invånare (halvtid) …

Källa: SCB