Befolkningsutveckling i Östhammars kommun januari-juni 2020

BEFOLKNINGSUTVECKLING UNDER PANDEMIN
Östhammars kommun
Period 1 januari – 30 juni 2020

Det blir spännande i slutet av mars när SCB publicerar statistik för hela 2020. Så här blev första halvåret 2020 med – och + invånare:

* Börstils glesbygd + 21
* Alunda tätort + 18
* Gräsö glesbygd + 14
* Alunda glesbygd + 10
* Films glesbygd + 8
* Ekeby glesbygd + 7
* Dannemora glesbygd + 6
* Östhammars tätort + 4
* Öregrunds tätort + 1
* Gimo tätort + – 0
* Dannemora tätort – 1
* Valö glesbygd – 3
* Morkarla glesbygd – 4
* Hökhuvuds glesbygd – 5
* Hargshamns tätort – 8
* Österbybruks tätort – 15
* Övriga glesbygder (med under 200 inv.) – 23

Källa: SCB