Partiet Ostkustens Framtid fyller 3 år

FÖDELSEDAG – Söndag den 21 mars fyller Ostkustens Framtid 3 år.
Vi bildade förening med en styrelse och klubbade våra stadgar den 21 mars 2018. Partinamnet grundar sig i att Östhammars kommun är en ostkustkommun, och framtiden är den tid politiker ska planera för.