Befolkningsutvecklingen 2020 per tätort i Östhammars kommun

BEFOLKNINGSUTVECKLING 2020 PER TÄTORT I ÖSTHAMMARS KOMMUN
Födda + inflyttade – döda – utflyttade = ?

PLUS:
Glesbygden: 48
Dannemora tätort: 4
Östhammars tätort: 3

MINUS:
Alunda tätort: – 3
Hargshamns tätort: -10
Gimo tätort: – 11
Österbybruks tätort: – 15
Öregrunds tätort: – 20

HELA KOMMUNEN: -4

Källa: SCB via Östhammars kommun