OF:s synpunkter på kommunens förslag om trafikföreskrifter i Öregrunds stadskärna

OF:s synpunkter på trafik och hastigheter i Öregrunds stadskärna
Dnr KS-2021-165

* Vi föreslår att ICA-backen stängs av permanent.
* Vi föreslår 50 km/h från Infartsmacken fram till avfart Bryggaregatan och därifrån 30 km/h in till och i hamnområdet.
* Vidare föreslår vi att befintligt färjeläge ska finnas kvar, men ej för privatbilism. Vi föreslår att ett nytt färjeläge byggs söderut i Öregrund för privatbilism.

Här kan du läsa våra synpunkter på Östhammars kommuns förslag på trafiklösning och hastighetssänkning i Öregrunds stadskärna: