Ställ en fråga till kommunfullmäktige i Allmänhetens frågestund 15 juni

Ställ frågor till kommunfullmäktige senast 6 dagar innan kommunfullmäktige sammanträder. Fullmäktiges möten är öppna för allmänheten, och dina frågor ställs under punkten Allmänhetens frågestund.

Kommunfullmäktige sammanträder 15 juni 2021, Storbrunn Östhammar.

Här finns mer info och länk till formuläret:
https://www.osthammar.se/sv/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/stall-en-fraga-till-kommunfullmaktige