Befolkningsökningen i kommunens tätorter från 1960 till 2020

Vi har ’hängt’ på SCB:s webb idag och plockat fram befolkningstillväxten för tätorterna i Östhammars kommun från år 1960 till 2020, alltså en period på 60 år.
Så här ser det ut för varje tätort i storleksordning av tillväxt:

✅ Alunda har ökat befolkningen med 321 %.
Från 628 till 2642 invånare.

✅ Östhammar har ökat befolkningen med 199 %.
Från 1663 till 4977 invånare.

✅ Gimo har ökat befolkningen med 124 %.
Från 1248 till 2796 invånare.

✅ Österbybruk har ökat befolkningen med 24 %.
Från 1908 till 2360 invånare.

✅ Öregrund har ökat sin befolkning med 23 %.
Från 1295 till 1597 invånare.

✅ Hargshamn har minskat befolkningen med 17 %.
Från 350 till 292 invånare.