Mer politik och mindre tjänstemannastyre

OSTKUSTENS FRAMTID (OF) ger, vid mandat i Östhammars kommunfullmäktige, följande löfte för mandatperioden 2022-2026
Detta ska OF arbeta för:
– mer politik och mindre tjänstemannastyre

Folkvalda politiker ska inte bara ’sitta’ i nämnder och styrelser och uppta plats. Styr eller avgå!
När politiker delegerar till tjänstemän att ta beslut ska det inte vara vilka beslut som helst, utan handla om beslut som har med löpande verksamhet att göra, som t.ex. löneutbetalningar, ekonomiskt stöd, allt som en kommun ska sköta löpande helt enkelt. Det är politiker som ska besluta om vilka typer av ärenden som tjänstemän ska genomföra i kommunens verksamheter. Vad som till exempel inte är ett löpande ärende kan handla om vad som får göras när en detaljplan är klubbad i kommunfullmäktige. En detaljplan visar vad som får göras, inte vad som måste göras. Här ska självklart de politiska partierna ta debatten och för medborgarna visa vad de vill. Varför ska annars medborgarna ge bort sina röster till politiska partier med politiker som drar sig tillbaka dagen efter valet och delegerar viktiga beslut till tjänstemannaorganisationen, som vi upplever agerar som ett skuggfullmäktige i vår kommun.
Politiker ska använda tjänstemannaorganisationen till att ta fram korrekta underlag inför beslut som nämnder och kommunfullmäktige ska ta. Fenomenet att tjänstemän har egna agendor och egna perspektiv på vad som ska finnas, utvecklas och avvecklas i kommunens tätorter, på landsbygden och i skärgården vänder vi oss skarpt emot.

Alla politiska partier och alla som står med på valsedlarna ska ha vilja och lust att styra Östhammars kommun. Det är Östhammars folkvalda kommunfullmäktige som ska styra kommunen, inte tjänstemannaorganisationen.