Vad står på spel i höstens val till Östhammars kommunfullmäktige?

Vad händer i Östhammars kommun om inget förändras?

INSYNEN ÄR HOTAD!
Tjänstemannastyret är utbrett i Östhammars kommun. Så är det av den enkla anledningen att sittande politiker inte vill ta det ansvar som krävs för att styra en kommun. Det är lätt att ge bort beslutsmakten till tjänstepersoner och sedan skylla på att det är verksamhetsbeslut som fattats.
Allt för många beslut tas av tjänstepersoner. Problemet med detta är att det blir väldigt svårt för medborgare att följa beslutskedjan eftersom den inte finns dokumenterad i nämndprotokoll.
Dessutom innebär det att besluten inte går att överklaga när de inte finns protokollförda.

MEDBORGARNAS SAMHÄLLSENGAGEMANG RISKERAS!
Medborgare vill vara med och påverka men ges sällan möjligheten. När möjligheten att delta ges så är det för sent i beslutsprocessen. Vilket leder till att de synpunkter som inkommer inte kommer förändra något och att medborgaren känner sig överkörd. Hur ofta hör vi inte ”Ingen lyssnar ändå på vad vi säger!”?

TILLITEN SKADAS!
Det vi alla efterfrågar är pålitlig samhällsservice. Att det finns tillit mellan kommunorganisationen och medborgaren. Tilliten skapas genom att redan boende i kommunen är prioriterade. Att släppa fokus på att kommunen skall växa och bli större och istället välja att bygga upp tilliten – om man fokuserar på de medborgare som bor här, så kommer de vara kommunens bästa ambassadörer och det kommer leda till tillväxt. För vem vill inte bo i en kommun där man känner sig viktig och sedd?

Om du vill se en mer medborgarfokuserad politik i höst, lägg din röst på Ostkustens Framtid.