Namninsamling för anropsstyrd kollektiv båttrafik i Östhammars kommuns skärgård

Viktig namninsamling för både fastlandsboende och boende i skärgården i Östhammars kommun! Vi som skriver våra namn på den här namninsamlingen vill ha anropsstyrd kollektiv båttrafik året om mellan fastlandet och öarna Hälsingen, Stora Risten, Ormön och Fälön. Sommartid behöver trafiken utökas till även Rävsten och Vässarö. Lång petitionstext. Läs hela texten och skriv på …

Mandatlöfte om regler för sommarkrogar och sommarterrasser

OSTKUSTENS FRAMTID (OF) ger, vid mandat i Östhammars kommunfullmäktige, följande löfte för mandatperioden 2022-2026 – Detta ska OF arbeta för: Sotenäs kommun och Gotland m.fl. ska vara förebild för Östhammars kommun i frågan om regler för sommarkrögare. Målsättningen för även Östhammars kommun ska vara att kommunen upplevs som trivsam året om och att uteserveringar ska …

OF:s synpunkter på kommunens förslag om trafikföreskrifter i Öregrunds stadskärna

OF:s synpunkter på trafik och hastigheter i Öregrunds stadskärnaDnr KS-2021-165 * Vi föreslår att ICA-backen stängs av permanent.* Vi föreslår 50 km/h från Infartsmacken fram till avfart Bryggaregatan och därifrån 30 km/h in till och i hamnområdet.* Vidare föreslår vi att befintligt färjeläge ska finnas kvar, men ej för privatbilism. Vi föreslår att ett nytt …

Befolkningsutvecklingen 2020 per tätort i Östhammars kommun

BEFOLKNINGSUTVECKLING 2020 PER TÄTORT I ÖSTHAMMARS KOMMUN Födda + inflyttade – döda – utflyttade = ? PLUS:Glesbygden: 48Dannemora tätort: 4Östhammars tätort: 3 MINUS:Alunda tätort: – 3Hargshamns tätort: -10Gimo tätort: – 11Österbybruks tätort: – 15Öregrunds tätort: – 20 HELA KOMMUNEN: -4 Källa: SCB via Östhammars kommun

”Vill du veta någonting, fråga ugglan”

HEJ, ALLA KLOKA MEDBORGARE I ÖSTHAMMARS KOMMUN”Vill du veta någonting, fråga ugglan”Idag har vi haft arbetslördag i partiet. Vi fokuserade på att hitta digitala omröstningsverktyg där ni som svarar på våra kommande frågor är anonyma. I omröstningar på Facebook är ingen anonym, så nu letar vi andra digitala möjligheter.Hur tänker och agerar medborgare i Östhammars …

OF behöver din hjälp med att registrera partibeteckningen

Valmyndigheten har bestämmelser om att partier som vill låsa listan måste registrera sina partibeteckningar. Vår partibeteckning är Ostkustens Framtid. Med låst lista menas att väljare inte kan lägga till namn på valsedeln, för listan är låst.Valmyndigheten kräver 50 giltiga namnunderskrifter. Hjälp oss gärna med din namnunderskrift samt övriga uppgifter som Valmyndigheten vill ha:ladda ner Valmyndighetens …

Partiet Ostkustens Framtid fyller 3 år

FÖDELSEDAG – Söndag den 21 mars fyller Ostkustens Framtid 3 år.Vi bildade förening med en styrelse och klubbade våra stadgar den 21 mars 2018. Partinamnet grundar sig i att Östhammars kommun är en ostkustkommun, och framtiden är den tid politiker ska planera för.