OSTKUSTENS FRAMTID (OF) ger, vid mandat i Östhammars kommunfullmäktige, följande löfte för mandatperioden 2022-2026.

Detta ska OF arbeta för:
– Anropsstyrd kollektiv båttrafik i Östhammars kommuns skärgård

Detta är fråga för Region Uppsala att ta beslut om.

Fastlandsbornas perspektiv
Utan anropsstyrd kollektivtrafik mellan skärgård och fastland kan besökare inte åka till skärgården och handla närproducerad mat, närproducerade produkter och/eller besöka året-runt-öppna stugbyar med event m.m.

Skärgårdsbornas perspektiv
Vi känner inga skärgårdsbor som kräver 100 % service på varje ö. Men, det minsta båda skärgårdsbor och boende på fastlandet ska kräva är grundläggande service som ger förutsättningar för att kunna bo kvar, kunna flytta till skärgården, utveckla befintliga företag och starta nya. Det finns livskraftiga företag på landsbygden och i skärgården där rätt förutsättningar finns.
Skärgårdsbor i andra delar av Sverige (se Östgötatrafik) har bättre service än skärgårdsborna i Region Uppsala. Vi menar att det ska vara fullt möjligt att bo och verka året om i skärgården. Det är så självklart att vi knappt förstår själva varför vi ens behöver nämna det.

LÄNK:
OF:s synpunkter på Region Uppsalas trafikförsörjningsprogram
https://ostkustensframtid.se/2020/03/26/ofs-synpunkter-pa-lanets-trafikforsorjningsprogram