OSTKUSTENS FRAMTID (OF) ger, vid mandat i Östhammars kommunfullmäktige, följande löfte för mandatperioden 2022-2026

Detta ska OF arbeta för:
– återinförande av dygnet-runt-bemanning på Östhammars brandstation.

Ansvaret för räddningstjänst och brandförsvar i Östhammars kommun kan inte klubbas bort till annan aktör. Det är endast utförarrollen som kan klubbas bort. Östhammars kommunfullmäktige valde att klubba bort utförarrollen till Uppsala kommuns brandförsvar (UBF). Mycket har blivit bättre (exempelvis fordonspark och utbildning) men mycket har också blivit sämre. Östhammars kommun har inte längre någon dygnet-runt-bemannad brandstation. Ostkustens Framtid kommer därför att verka för att:
– Östhammars brandstation går tillbaka till att bemannas dygnet runt.
– politiker i räddningsnämnden tar sina uppdrag på allvar, vilket börjar med att läsa och lära hela lagen om skydd mot olyckor (LSO).
– de riktiga experterna, det vill säga brandmän som arbetat länge i yrket, ska bemötas som just experter och ska bli lyssnade på när de kontaktar politiker om missförhållanden. Det är att ta politiskt ansvar.

SÅ HÄR VAR DET FÖRR DYGNET RUNT
– Östhammars brandstation var dygnet-runt-bemannad veckans alla sju dagar. Vid larm ryckte heltidsanställda brandmän ut på 90 sekunder med fullt utrustad brandbil.
– Efter kom RiB (räddningstjänst i beredskap) som var ute från stationen senast 6 minuter efter larm.

SÅ HÄR ÄR DET NU KVÄLLAR, NÄTTER OCH HELGER OCH RÖDA DAGAR
– Det finns en insatsledartjänst (som delas av flera) men som kan befinna sig varsomhelst när larm kommer till Östhammars brandstation. Insatsledaren kan befinna sig någonstans i Uppsala län – och kanske på Östhammars brandstation. Insatsledaren anländer till olycksplatsen i en personbil med enklare brandutrustning.
– Det finns även en första-insats-person (FiP), som ingår i RiB-styrkan på totalt fem brandmän (räddningstjänst i beredskap). FiP är styrkeledare och rycker ut i en FiP-bil därifrån hen är när larmet kommer, en personbil med enklare brandutrustning. FiP åker alltså inte först till brandstationen vid larm, utan åker direkt till olycksplatsen.
– RiB-styrkan på fyra åker först till brandstationen innan de rycker ut med fullt utrustad brandbil.

Vi skulle kunna räkna antalet brandhjälmar, de är fler nu än de var tidigare, men det är inte med hjälmar man hanterar bränder och olyckor. Brandmän med en fullt utrustad brandbil förmår självklart mer än personal med enkel utrustning i personbilar. Därför ska Östhammars brandstation vara bemannad dygnet runt.