Befolkningsutvecklingen 2020 per tätort i Östhammars kommun

BEFOLKNINGSUTVECKLING 2020 PER TÄTORT I ÖSTHAMMARS KOMMUN Födda + inflyttade – döda – utflyttade = ? PLUS:Glesbygden: 48Dannemora tätort: 4Östhammars tätort: 3 MINUS:Alunda tätort: – 3Hargshamns tätort: -10Gimo tätort: – 11Österbybruks tätort: – 15Öregrunds tätort: – 20 HELA KOMMUNEN: -4 Källa: SCB via Östhammars kommun

Befolkningsutveckling i Östhammars kommun januari-juni 2020

BEFOLKNINGSUTVECKLING UNDER PANDEMINÖsthammars kommunPeriod 1 januari – 30 juni 2020 Det blir spännande i slutet av mars när SCB publicerar statistik för hela 2020. Så här blev första halvåret 2020 med – och + invånare: * Börstils glesbygd + 21* Alunda tätort + 18* Gräsö glesbygd + 14* Alunda glesbygd + 10* Films glesbygd + …

Befolkningsutvecklingen på Gräsö 2016-2020

Nedan har vi sammanställt befolkningsutvecklingen på Gräsö åren 2016-2020. Observera att år 2020 har redovisning endast fram till sista juni, mer statistik kommer i mars för helår. År 2016 – 691 invånare.År 2017 – 681 invånare.År 2018 – 664 invånare.År 2019 – 661 invånare.År 2020 – 675 invånare (halvtid) … Källa: SCB