Nytt differentierat strandskydd på gång för att gynna landsbygderna

En utredning om översyn av strandskyddet i Sverige har lämnat sitt betänkande till regeringen. Betänkandet är på 434 sidor, och vi har läst hela dokumentet. I 73-punktslistan i Januariavtalet finns kravet om smidigare strandskyddsregler vid punkt 23. Utredningen föreslår att det ska bli så här med strandskyddet:* Kustnära strandskydd ska vara kvar och eventuellt få …

Barnkonventionen blir lag

Ostkustens Framtid gillar mycket att Barnkonventionen blir lag i Sverige. Barnen är vår framtid! Idag den 20 november 2019 firar Barnkonventionen 30 år. Den 1 januari 2020 blir Barnkonventionen lag i Sverige. Blir spännande att se hur lagen implementeras i Östhammars kommuns alla verksamheter.FN:s barnkonvention antogs av generalförsamlingen den 20 november år 1989 och trädde …