Öppna nämndmöten – AVSLAG!

Vår serie ”Avslag på motion” i Östhammars kommun fortsätter. Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till svar från Jacob Spangenberg (C). Det kom även in reservationer mot beslutet att avslå motionen. Citat från motionen: ”Sekretessbelagda personärenden ska dock behandlas endast med förtroendevalda, och ärenden av denna karaktär läggs sist i sammanträdet då åhörarna lämnat rummet. Alla …

Äldreombudsman – AVSLAG!

Vi fortsätter publicera i serien ”Avslag på motion”.Östhammars kommunfullmäktige avslog motionen om politiskt obunden äldreombudsman. Det kom även bifall till motionen och reservationer mot beslutet att avslå motionen. HÄR FINNS MOTIONEN som några nämnder har fått yttra sig om:https://www.osthammar.se/globalassets/dokument/motioner/svar-pa-motioner/bilaga-14-kf–96.pdf HÄR FINNS BESLUT, VILKA SOM VILLE BIFALLA OCH VILKA SOM RESERVERADE SIG MOT AVSLAGET: https://www.osthammar.se/globalassets/dokument/motioner/svar-pa-motioner/protokollsutdrag-kf-2019-06-18_-96.pdf

Förstelärare – AVSLAG!

Serien ”Avslag på motion”.Östhammars kommunfullmäktige avslog motionen om Förstelärare i Trygghet och Studiero.Det kom även bifall på motionen. I motionen sägs bland annat att själva förutsättningen för goda studieresultat är att trygghet och studiero råder på varje skola. Det är inte endast traditionella skolämnen som behöver förstelärare som visar vägen för sina ämneskollegor. Viktigast är …

Stadsarkitekt – AVSLAG!

Vi fortsätter publicera i serien ”Avslag på motion”. Östhammars kommunfullmäktige avslog motionen om att anställa en stadsarkitekt. Det kom även bifall på motionen. Här finns motionen och svaret på motionen:https://www.osthammar.se/globalassets/dokument/motioner/svar-pa-motioner/svar-pa-motion-fran-asa-lindstrand—om-att-anstalla-en-stadsarkitekt-kf–116-2019.pdf

Barnombudsman – AVSLAG!

Vi kommer att redovisa alla motioner som Åsa Lindstrand som oberoende ledamot lämnade till kommunfullmäktige. Här kommer den första motionen. Kommunfullmäktige avslog motionen.Här finns länk till både motionen och till svaret:https://www.osthammar.se/globalassets/dokument/motioner/svar-pa-motioner/svar-pa-motion-fran-asa-lindstrand—om-politiskt-obunden-barnombudsman-kf–115-2019.pdf