Stadsarkitekt – AVSLAG!

Vi fortsätter publicera i serien ”Avslag på motion”. Östhammars kommunfullmäktige avslog motionen om att anställa en stadsarkitekt. Det kom även bifall på motionen. Här finns motionen och svaret på motionen:https://www.osthammar.se/globalassets/dokument/motioner/svar-pa-motioner/svar-pa-motion-fran-asa-lindstrand—om-att-anstalla-en-stadsarkitekt-kf–116-2019.pdf