Befolkningsökningen i kommunens tätorter från 1960 till 2020

Vi har ’hängt’ på SCB:s webb idag och plockat fram befolkningstillväxten för tätorterna i Östhammars kommun från år 1960 till 2020, alltså en period på 60 år.Så här ser det ut för varje tätort i storleksordning av tillväxt: Alunda har ökat befolkningen med 321 %.Från 628 till 2642 invånare. Östhammar har ökat befolkningen med 199 …

Östhammars kommun tappade 13 placeringar i rankingen Aktuell Hållbarhet

Aktuell Hållbarhet presenteras i samarbete med Miljöbarometern.Miljöbarometern är det digitala verktyget för kommuner och organisationer som vill redovisa miljöutvecklingen eller hållbarhetsarbetet på sin webbplats. Östhammars kommun rankades år 2020 till plats 140 av Sveriges alla 290 kommuner. Det är en försämring jämfört med plats 127 året innan. Läs mer under de här länkarna:Aktuell hållbarhet kommunrankningMiljöbarometern

Besök på biblioteken

På bibliotek kan man göra mycket: låna böcker, läsa tidningar och tidskrifter, kopiera, släktforska, studera, föreningsmöten, gå på föredrag, se utställningar …Hur använder du biblioteket? Så här ser statistiken ut för besök på biblioteken år 2017 och 2018. Biblioteket i Östhammar hade stängt maj-september 2018, men hade ändå fler besök än året innan, vilket antagligen …