Barnombudsman – AVSLAG!

Vi kommer att redovisa alla motioner som Åsa Lindstrand som oberoende ledamot lämnade till kommunfullmäktige. Här kommer den första motionen. Kommunfullmäktige avslog motionen.Här finns länk till både motionen och till svaret:https://www.osthammar.se/globalassets/dokument/motioner/svar-pa-motioner/svar-pa-motion-fran-asa-lindstrand—om-politiskt-obunden-barnombudsman-kf–115-2019.pdf

Barnkonventionen blir lag

Ostkustens Framtid gillar mycket att Barnkonventionen blir lag i Sverige. Barnen är vår framtid! Idag den 20 november 2019 firar Barnkonventionen 30 år. Den 1 januari 2020 blir Barnkonventionen lag i Sverige. Blir spännande att se hur lagen implementeras i Östhammars kommuns alla verksamheter.FN:s barnkonvention antogs av generalförsamlingen den 20 november år 1989 och trädde …