Namninsamling för Gräsö skola

Ostkustens Framtid har tagit initiativ till namninsamlingen Stoppa avvecklingen av Gräsö skola F-3!Namninsamlingen pågår t.o.m. 27 april 2020. Det finns en fysisk namninsamling hos Ica Sjöboden, Gräsö, samt en digital namninsamling, som du hittar här:Stoppa avvecklingen av Gräsö skola F-3!

Förstelärare – AVSLAG!

Serien ”Avslag på motion”.Östhammars kommunfullmäktige avslog motionen om Förstelärare i Trygghet och Studiero.Det kom även bifall på motionen. I motionen sägs bland annat att själva förutsättningen för goda studieresultat är att trygghet och studiero råder på varje skola. Det är inte endast traditionella skolämnen som behöver förstelärare som visar vägen för sina ämneskollegor. Viktigast är …