SVTs valkompass: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag

SVT har ställt frågor till samtliga av Östhammars kommuns partier som sitter i kommunfullmäktige. Eftersom Ostkustens Framtid är ett nytt parti i kommunen så finns våra svar inte med. Vi har därför valt att svara på frågorna utanför Valkompassen som service till väljarna. En av frågorna är denna: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som …

SVTs valkompass: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng

SVT har ställt frågor till samtliga av Östhammars kommuns partier som sitter i kommunfullmäktige. Eftersom Ostkustens Framtid är ett nytt parti i kommunen så finns våra svar inte med. Vi har därför valt att svara på frågorna utanför Valkompassen som service till väljarna. En av frågorna är denna: Föräldrar som är hemma med sina små …

SVTs valkompass: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet

SVT har ställt frågor till samtliga av Östhammars kommuns partier som sitter i kommunfullmäktige. Eftersom Ostkustens Framtid är ett nytt parti i kommunen så finns våra svar inte med. Vi har därför valt att svara på frågorna utanför Valkompassen som service till väljarna. En av frågorna är denna: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar …

SVTs valkompass: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter

SVT har ställt frågor till samtliga av Östhammars kommuns partier som sitter i kommunfullmäktige. Eftersom Ostkustens Framtid är ett nytt parti i kommunen så finns våra svar inte med. Vi har därför valt att svara på frågorna utanför Valkompassen som service till väljarna. En av frågorna är denna: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av …

SVTs valkompass: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön

SVT har ställt frågor till samtliga av Östhammars kommuns partier som sitter i kommunfullmäktige. Eftersom Ostkustens Framtid är ett nytt parti i kommunen så finns våra svar inte med. Vi har därför valt att svara på frågorna utanför Valkompassen som service till väljarna. En av frågorna är denna: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med …

SVTs valkompass: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet

SVT har ställt frågor till samtliga av Östhammars kommuns partier som sitter i kommunfullmäktige. Eftersom Ostkustens Framtid är ett nytt parti i kommunen så finns våra svar inte med. Vi har därför valt att svara på frågorna utanför Valkompassen som service till väljarna. En av frågorna är denna: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så …

SVTs valkompass: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar

SVT har ställt frågor till samtliga av Östhammars kommuns partier som sitter i kommunfullmäktige. Eftersom Ostkustens Framtid är ett nytt parti i kommunen så finns våra svar inte med. Vi har därför valt att svara på frågorna utanför Valkompassen som service till väljarna. En av frågorna är denna: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar …

SVTs valkompass: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor

SVT har ställt frågor till samtliga av Östhammars kommuns partier som sitter i kommunfullmäktige. Eftersom Ostkustens Framtid är ett nytt parti i kommunen så finns våra svar inte med. Vi har därför valt att svara på frågorna utanför Valkompassen som service till väljarna. En av frågorna är denna: Att värna om miljö och klimat ska …

SVTs valkompass: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi

SVT har ställt frågor till samtliga av Östhammars kommuns partier som sitter i kommunfullmäktige. Eftersom Ostkustens Framtid är ett nytt parti i kommunen så finns våra svar inte med. Vi har därför valt att svara på frågorna utanför Valkompassen som service till väljarna. En av frågorna är denna: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning …

SVTs valkompass: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld

SVT har ställt frågor till samtliga av Östhammars kommuns partier som sitter i kommunfullmäktige. Eftersom Ostkustens Framtid är ett nytt parti i kommunen så finns våra svar inte med. Vi har därför valt att svara på frågorna utanför Valkompassen som service till väljarna. En av frågorna är denna: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få …