Östhammars kommun tappade 13 placeringar i rankingen Aktuell Hållbarhet

Aktuell Hållbarhet presenteras i samarbete med Miljöbarometern.Miljöbarometern är det digitala verktyget för kommuner och organisationer som vill redovisa miljöutvecklingen eller hållbarhetsarbetet på sin webbplats. Östhammars kommun rankades år 2020 till plats 140 av Sveriges alla 290 kommuner. Det är en försämring jämfört med plats 127 året innan. Läs mer under de här länkarna:Aktuell hållbarhet kommunrankningMiljöbarometern

Nytt differentierat strandskydd på gång för att gynna landsbygderna

En utredning om översyn av strandskyddet i Sverige har lämnat sitt betänkande till regeringen. Betänkandet är på 434 sidor, och vi har läst hela dokumentet. I 73-punktslistan i Januariavtalet finns kravet om smidigare strandskyddsregler vid punkt 23. Utredningen föreslår att det ska bli så här med strandskyddet:* Kustnära strandskydd ska vara kvar och eventuellt få …

47,1 % av vattentäkter i Östhammars kommun har vattenskyddsområden

Kanske finns inga faror och risker vid och runt vattentäkterna i Östhammars kommun? Vi har studerat statistiken i Jämföraren hos KOLADA och Agenda 2030, som har 17 mål. Ett av målen har rubriken ”Rent vatten och sanitet” med fyra mätbara punkter, varav en punkt är den här: ”Vattentäkter med vattenskyddsområde, andel (%)” Definition av vattenskydd: …