OSTKUSTENS FRAMTID (OF) ger, vid mandat i Östhammars kommunfullmäktige, följande löfte för mandatperioden 2022-2026. Detta ska OF arbeta för:

  • Utbildningsinsatser för att tjänstepersoner och politiker skall förstå företagarens vardag
  • Utbildningsinsatser för att företagaren skall förstå vilka krav som lagen ställer på kommunen
  • Införande av Rättviksmodellen

Företagare behöver samma service som deras kunder behöver: bra och stabil infrastruktur (transporter, vägnät, bredband etc.), barnomsorg och skola till att börja med. Den service som finns idag måste finnas även i morgon för att företagare ska våga investera och för att det ska bli fler företag.

Det kommunen ska ägna sig åt gällande företag och företagande är att utföra det som kommunen enligt lag är ålagd att utföra, såsom tillsyn, tillståndshantering och liknande – med professionell blick och attityd samt snabb ärendehantering. Allt annat lull-lull kan kommunen släppa.
Det kan förstås upplevas som skoj att kommunen är med och arrangerar en företagsgala, men det är inte kommunens kärnverksamhet. Inte heller företagsfrukostar och liknande.

Svenskt Näringslivs definition av företagsklimat är så vi tänker oss att det skall vara: “Summan av de institutioner, attityder, regler och kunskaper som möter företagaren i vardagen. ”Kommunens företrädare – både tjänstepersoner och politiker – behöver en mycket större förståelse för hur det är att driva företag i ett generellt perspektiv. Här behövs utbildningsinsatser. Även företagare behöver ha en förståelse för kommunens perspektiv. Att tvinga företagare att gå på informationsmöten går inte, men trots detta behöver kommunen göra större insatser här. Kommunikationen mellan företagare och kommunen behöver bli bättre på flera plan.

Ett viktigt steg mot att skapa ett bättre företagsklimat är att införa Rättviksmodellen till 100 %. I Östhammars kommun skickar kommunen en faktura till företag för tillsyn varje år utan att genomföra tillsynen som fakturan avser. Den typen av fakturerande är otänkbar mellan företagare, det brukar kallas fakturabedrägeri. Tyvärr är det inte så gällande tillsynsavgifter. Därför behöver Rättviksmodellen införas till 100 % i Östhammars kommun. Modellen handlar om att fakturera företagare i efterhand, då tillsynen är utförd och då med rådgivande dialog som ledstjärna.

Företagare räknar inte med att kommunen ska driva deras företag, men måste kunna räkna med att politiken ser företagare som en mycket viktig medspelare i kommunens utveckling.