OSTKUSTENS FRAMTID (OF) ger, vid mandat i Östhammars kommunfullmäktige, följande löften för mandatperioden 2022-2026
Detta ska OF arbeta för:
– medborgarnas ökade insyn via en app.

Det finns de som är nöjda med att rösta en gång vart fjärde år och som inte vill påverka politiken mellan valdagarna – det är okej.
Det finns de som vill påverka politiken mellan valdagarna men inte har tid att engagera sig i partipolitiken – det är också okej. Man kan inte hinna allt.
Det finns de som har ’allt’ i mobilen, läser och kommunicerar via mobilen. Vi lever i apparnas tidevarv.

Östhammars kommun har låtit skapa appen ”Ung i Östhammars kommun”. Mycket bra initiativ! Ostkustens Framtid vill se att kommunen skapar ytterligare en app: ”Demokrati i Östhammars kommun”, eller något liknande namn som visar syftet med appen: att få bättre insyn i politiken, i nämnderna och i förvaltningen. Appen kan förslagsvis ’matas’ med följande:
* Förslag som är ute på remiss
* Ärendelistor för sammanträden i nämnderna
* Protokoll från nämnderna
* Medborgarmotioner
* Politiska motioner
* Nyheter från kommunen

I appen kan även ges möjlighet att göra felanmälningar.