Ostkustens framtid ger inga vallöften.
Vi ger mandatlöften! I vår kommun handlar politiken om sakfrågor.
Valet är ingen tävling som avslutas på valdagen. Mandatperioden börjar när valet är över och det är arbetet under hela mandatperioden det handlar om.

Ostkustens Framtid lovar långsiktig och hållbar politik!