OSTKUSTENS FRAMTID (OF) ger, vid mandat i Östhammars kommunfullmäktige, följande löften för mandatperioden 2018-2022.

Detta ska OF arbeta för:

Landsbygdskolorna
OF tar ställning för de kommunalt drivna grundskolorna som finns idag. De ska finnas kvar med de årskurser varje skola har nu (och eventuellt utöka årskurserna), ges stöd och utvecklas på de sätt som de behöver.
Skola och utbildning ska inte ses som bara en stor utgiftspost i den kommunala budgeten. Utan goda skolor och bra utbildning kommer vi inte långt i Östhammars kommun. Skolorna ska drivas på ett sätt som gör varje skattebetalare och medborgare stolt. Detta kräver vakna, ansvarstagande, analyserande, pålästa och kunniga skolpolitiker i Barn- och utbildningsnämnden.

Förstelärare i Trygghet och studiero
Det ska finnas förstelärare inom Trygghet och Studiero, själva förutsättningen för goda studieresultat är trygghet och studiero på varje skola.

Stopp för trakasserier på våra skolor
Just nu har varje skola sin egen plan mot och vid kränkningar, trakasserier och mobbing. Dessa kallas Likabehandlingsplan. I Sverige har vi skolplikt och det gäller även de barn som trakasseras i skolan – de måste gå till skolan ändå! Barn- och utbildningsnämnden ska ge uppdraget till Barn- och utbildningsförvaltningen att ta del av goda exempel, förkovra sig på vetenskaplig nivå och författa en (1) plan för alla grundskolor i Östhammars kommun. Delen förebyggande arbete ska ges större plats än beskrivningen om hur skolorna ska arbeta om det – trots det dagliga förebyggande arbetet – uppstår kränkningar.

Varje förälder, tror vi, oroar sig för att deras barn ska trakasseras i skolan. Vi är också föräldrar, vi har också barn och har varit oroliga. Där det finns barn som mobbas, finns det mobbare. Är föräldrar oroliga även för att deras barn är de som mobbar? Att mobba och trakassera andra är en usel handling och ska stoppas i samma stund som skolan får veta att det förekommer.

Fullmäktige ska involveras i skolplanen
Skolplanen ska tas om! Den skolplan som finns på Östhammars kommuns hemsida har de förtroendevalda politikerna i Barn- och utbildningsnämnden inte tagit initiativ till. Skolplanen är inte antagen av kommunfullmäktige, utan endast av tjänstemän. Under skolplanens rubrik ”Vision” står självklarheter som har med nationella styrdokument att göra. Östhammars kommun ska inte ha som vision att hålla sig till lagen – en lag är tvingande och inte en rekommendation att ha visioner om. Den uppdaterade skolplanen ska innehålla avsnitt om OF:s mandatlöften och antas i fullmäktige.

LÄNKAR:
Grundskolor i Östhammars kommun
Skollagen
Skolplan Östhammars kommun (pdf-fil)