OSTKUSTENS FRAMTID (OF) ger, vid mandat i Östhammars kommunfullmäktige, följande löfte för mandatperioden 2018-2022.

Detta ska OF arbeta för:
– Öppna sammanträden i nämnder och i kommunstyrelsen.

Sammanträden i vår kommuns nämnder samt kommunstyrelsen ska vara öppna för medborgare att delta’ i som tysta åhörare. Sekretessbelagda personärenden ska dock behandlas endast med förtroendevalda, och ärenden av denna karaktär läggs sist i sammanträdet då åhörarna lämnat rummet. Alla andra ärenden och debatten kring dessa ska medborgare kunna ta del av.

Detta med öppna sammanträden i nämnder och i kommunstyrelser finns redan i 20 kommuner – dags nu för även Östhammars kommun att öppna dörren för medborgarna.

LÄNKAR:
SCB