Här lägger vi in länkar med partiets synpunkter på ärenden som är ute på remiss. Klicka på länkarna nedan, så kommer du till blogginläggen där ”Ladda ner” finns.

19 april 2021
Synpunkter på trafik i Öregrunds stadskärna-REMISSVAR.pdf

28 oktober 2020
OF:s synpunkter på Region Uppsalas utvecklingsstrategi

30 juni 2020
OF:s synpunkter på Väg 288 Gimo-Börstil

15 juni 2020
OF:s yttrande/synpunkter på slutförvar av använt kärnbränsle

26 mars 2020
OF:s synpunkter på Region Uppsalas nya trafikförsörjningsprogram