Vi bildade förening med en styrelse och klubbade våra stadgar den 21 mars 2018. Partinamnet grundar sig i att Östhammars kommun är en ostkustkommun, och framtiden är den tid politiker ska planera för.

OF är ett sakfrågeparti Du ska rösta på med glädje
Ostkustens Framtid (OF) finns inte på någon traditionell höger- eller vänsterskala. Vi saknar dock inte ideologi! Det här är OF:s ideologi utifrån den definition vi enats om i sammanhanget politik: Inställning till när och hur politiska beslut kan klubbas. Sakfrågor löses inte med slagord, motton och ideologi, utan med professionella beslutsunderlag där konsekvensanalyser är en otroligt viktig del.
OF är inget enfrågeparti med en och samma lösning på många olika politiska utmaningar. Politik kräver insikter och kunskaper om vilka lagar och förordningar som gäller för att kunna ta politiska beslut i fullmäktige, som är kommunens högsta beslutande organ.
OF är inget missnöjesparti, utan ett parti Du ska rösta på med glädje för att även Du vill att hela kommunen ska leva – inte bara överleva.

Varmt tack för Din röst 2018
Ostkustens Framtid vill rikta sitt varma tack till de 76 personer som valde att lägga sin röst på oss i valet till Östhammars kommunfullmäktige för mandatperioden 2018-2022.  Tyvärr räckte det inte till något mandat i kommunfullmäktige. Vi är otroligt tacksamma för den uppmuntran vi fått, både före, under och efter valet. Vi är tacksamma för de frågor vi fått, för att ni har delat våra inlägg på Facebook och för att även ni har en önskan om att det ska bli förändringar i politiken i Östhammars kommun.
Återigen – stort tack till er som trodde och fortfarande tror på Ostkustens Framtid.

Vi tar ansvar även utan mandat
Vi tar ansvar för våra mandatlöften 2018 även fast vi inte kom in i Östhammars kommunfullmäktige. På vilka sätt vi tar ansvar kommer vi att visa både här på vår webbsida samt på vår Facebook-sida och på Instagram.

Valet 2022
Vi ställer självklart upp i valet till Östhammars kommunfullmäktige 2022! Då med samma ekonomiska förutsättningar som vid valet 2018, det vill säga utan partistöd som endast partier som redan har mandat i fullmäktige erhåller. Stöd gärna OF med bidrag – vårt bankgiro och Swishnummer finns här på vår webb.

Finns ett blivande kommunalråd i Ostkustens Framtid?
Partier som ställer upp i val ska därmed vara beredda på att vinna majoritet och att styra kommunen. Så, finns det ett blivande kommunalråd i Ostkustens Framtid? Det finns det absolut!

Tveka inte om du har frågor som rör Ostkustens Framtids politik. Mejla oss! Åsa Lindstrand läser partiets mejl och svarar på frågor:
info@ostkustensframtid.se