OSTKUSTENS FRAMTID (OF) ger, vid mandat i Östhammars kommunfullmäktige, följande löfte för mandatperioden 2022-2026:

Detta ska OF arbeta för:
– opolitiska ledamöter i styrelsen för Östhammarshem

Stadgarna för Stiftelsen Östhammarshem
Vi har granskat stadgarna för Östhammars kommuns bolag Östhammarshem. Stadgarna fastställdes den 24 april 1979.
Det krävs ingen ändring av stadgarna för att ändra styrelsen för Östhammarshems sammansättning. Men, för ändring av stadgarna krävs medgivande av kommunen samt Länsbostadsnämnden.
(Den 1 juli 1993 avvecklades länsbostadsnämnderna.)

Sammanfattning från stadgarna Stiftelsen Östhammarshem
– Kommunstyrelsen har överinseende.
– Styrelsen för Östhammarshem ska bestå av minst fem ledamöter valda på tre år, samt lika många suppleanter på tre år.
– Kommunfullmäktige utser ledamöter och suppleanter.
– Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande.

Det står ingenstans i stadgarna att t.ex. kommunalråd eller politiker ska ha styrelseplats i Östhammarshem.

Ostkustens Framtid menar att styrelsen för Stiftelsen Östhammarshem ska ha politiskt oberoende representanter från varje ort, det ska finnas representanter även från landsbygden och från skärgården.

Utvecklingsgrupperna runt om i kommunen kan ges i uppdrag att nominera kandidater och suppleanter. Varje orts och bygds utvecklingsgrupp har rimligtvis kännedom om vilka invånare som har kompetens för Östhammarshems styrelsearbete, som rör nybyggnationer och renoveringar.

LÄNK:
Stiftelsen Östhammarshem