Föreningen registrerad!

Vi är nu officiellt en förening! Igår kom organisationsnumret från Skatteverket. Nu går vi vidare mot att fixa annat vi behöver.

Politikfika!

Kom och prata politik med Ostkustens framtid! Berätta vilka frågor du tycker är viktiga och som behöver lyftas upp på agendan. Om du vill skriva under den lista med namnunderskrifter som behövs för registrering går det också bra. Vill du engagera dig? Kom så pratar vi om det! Följande datum hittar du Ostkustens framtid på …

Intensiv första vecka!

Vi arbetar med att planera hösten och olika aktiviteter som vi tänkt genomföra. Det som är prioritet ett just nu (förutom vår webb) är att registrera föreningen. Vill du vara medlem? Det finns inga krav på att behöva engagera sig eller stå på vår lista för kommunfullmäktige. Än har vi inte beslutat om någon medlemsavgift, …