Befolkningsutvecklingen 2020 per tätort i Östhammars kommun

BEFOLKNINGSUTVECKLING 2020 PER TÄTORT I ÖSTHAMMARS KOMMUN Födda + inflyttade – döda – utflyttade = ? PLUS:Glesbygden: 48Dannemora tätort: 4Östhammars tätort: 3 MINUS:Alunda tätort: – 3Hargshamns tätort: -10Gimo tätort: – 11Österbybruks tätort: – 15Öregrunds tätort: – 20 HELA KOMMUNEN: -4 Källa: SCB via Östhammars kommun

”Vill du veta någonting, fråga ugglan”

HEJ, ALLA KLOKA MEDBORGARE I ÖSTHAMMARS KOMMUN”Vill du veta någonting, fråga ugglan”Idag har vi haft arbetslördag i partiet. Vi fokuserade på att hitta digitala omröstningsverktyg där ni som svarar på våra kommande frågor är anonyma. I omröstningar på Facebook är ingen anonym, så nu letar vi andra digitala möjligheter.Hur tänker och agerar medborgare i Östhammars …

OF behöver din hjälp med att registrera partibeteckningen

Valmyndigheten har bestämmelser om att partier som vill låsa listan måste registrera sina partibeteckningar. Vår partibeteckning är Ostkustens Framtid. Med låst lista menas att väljare inte kan lägga till namn på valsedeln, för listan är låst.Valmyndigheten kräver 50 giltiga namnunderskrifter. Hjälp oss gärna med din namnunderskrift samt övriga uppgifter som Valmyndigheten vill ha:ladda ner Valmyndighetens …

Partiet Ostkustens Framtid fyller 3 år

FÖDELSEDAG – Söndag den 21 mars fyller Ostkustens Framtid 3 år.Vi bildade förening med en styrelse och klubbade våra stadgar den 21 mars 2018. Partinamnet grundar sig i att Östhammars kommun är en ostkustkommun, och framtiden är den tid politiker ska planera för.

Befolkningsutveckling i Östhammars kommun januari-juni 2020

BEFOLKNINGSUTVECKLING UNDER PANDEMINÖsthammars kommunPeriod 1 januari – 30 juni 2020 Det blir spännande i slutet av mars när SCB publicerar statistik för hela 2020. Så här blev första halvåret 2020 med – och + invånare: * Börstils glesbygd + 21* Alunda tätort + 18* Gräsö glesbygd + 14* Alunda glesbygd + 10* Films glesbygd + …

Befolkningsutvecklingen på Gräsö 2016-2020

Nedan har vi sammanställt befolkningsutvecklingen på Gräsö åren 2016-2020. Observera att år 2020 har redovisning endast fram till sista juni, mer statistik kommer i mars för helår. År 2016 – 691 invånare.År 2017 – 681 invånare.År 2018 – 664 invånare.År 2019 – 661 invånare.År 2020 – 675 invånare (halvtid) … Källa: SCB