Politik i Östhammars kommun handlar om det som rör medborgarna i kommunen, det vill säga det som rör din och min vardag. Det handlar om hur vi tillsammans kan och vill lösa problem. Medborgarinflytande är därför väldigt viktigt eftersom det är medborgarna som får leva med de beslut som tas. Självklart behöver man ta hänsyn till medborgarnas åsikter och upplevelser innan beslut fattas.

Politik handlar om rättvis fördelning av resurser. Viktigt att tänka på är att rättvis inte är detsamma som lika.  Kommunen hanterar ca 1,2 miljarder kronor varje år i sin budget. Hela budgeten behöver en total genomgång för att analysera vart pengarna tar vägen och till vad. När en analys är gjord kan förändringar genomföras. Eftersom ingen analys ännu är gjord är det svårt att säga vad som behöver förändras. Hela arbetet med budgeten måste genomsyras av tanken att de pengar som hanteras i kommunen är medborgarnas pengar. Budgetprocessen behöver göras mer öppen och transparent.

Politik handlar om att alla beslut ska föregås av framtagande av korrekta beslutsunderlag där varje påstående ska bygga på fakta, ha en tydlig och verifierbar källa, som varje medborgare kan kontrollera. Dessutom är konsekvensanalyser en mycket viktig del av beslutsunderlaget.
Många beslut som tas har ofta sin grund i olika lagkrav, vilket varken kommunen eller politiken kan påverka, utan enbart har att förhålla sig till. Därför finns det inte så mycket utrymme till ideologiska ställningstaganden i det kommunala arbetet.

Politik handlar inte om att ta så många politiska beslut som möjligt under en mandatperiod. För Ostkustens Framtid handlar politik om nära dialog med medborgarna om det som rör dem. Hellre en lång process innan beslut tas, än att det blir fort och fel.