Nedan publicerar vi svar på vanliga frågor som vi får på mejlen. Mejla frågor till Åsa Lindstrand: info@ostkustensframtid.se
………………………………………………

Fråga: Vilka nämnder vill ni in i?
Svar: Alla! Valnämnden kan nog klara sig utan OF, men alla andra nämnder vill vi in i: barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden, krisledningsnämnden. Vi vill även in i räddningsnämnden för kommunerna Tierp, Uppsala och Östhammar. Vi ser gärna att Tekniska nämnden kommer tillbaka – där vill vi också in.

Fråga: Vad anser ni om kulturen i Östhammars kommun?
Svar: Kultur är så mycket mer än teater, konst, musik … Vi menar att kultur även handlar om lokal arkitektur och byggnadsmiljöer och ser gärna att Kultur- och fritidsnämnden ser över sitt uppdrag och tar politiskt ansvar för även kulturmiljöområden.

Fråga: Måste man stå på partiets valsedel för att engagera sig i en nämnd?
Svar: Nej! Det räcker att du är medlem i partiet, du behöver inte ha kandiderat till kommunfullmäktige på någon valsedel.

Fråga: Varför kallas Hargshamn inte för tätort? Gränsen är ju 200 invånare och i Hargshamn bor fler än så!
Svar: Det undrar vi också. Det verkar finns tröghet inbyggd i tänket i kommunhuset. Hargshamn är en tätort. Punkt.

Fråga: Hur kan man engagera sig?
Svar: Det var en bred fråga! För att man ska ha lust att engagera sig krävs förstås att engagemanget tas på allvar och att politiken lyssnar. Det finns i vår kommun olika sätt att engagera sig på: utvecklingsgrupper, medborgarmotioner, ställa frågor i forumet Fråga politiken, lämna in frågor till Allmänhetens frågestund. Vill du engagera dig via vårt parti är det bara att dra iväg ett mejl.

Fråga: Varför behövs det ytterligare partier att välja mellan? Räcker det inte med de som redan finns?
Svar: När nuvarande partier trampar på i gamla fotspår och inte har någon större vilja att förändras och utvecklas så behövs något nytt helt enkelt. Vi tycker att alla partier styr för lite och har lämnat över beslutsfattandet till tjänstemännen. Så vill vi inte ha det!

Fråga: Varför har ni ingen medlemsavgift?
Svar: Vi anser att alla som vill ska få ta plats i politiken utan att behöva titta i plånboken. Därför ska inte en avgift vara ett hinder för att kunna engagera sig.

Fråga: Vem är ert förstanamn på valsedeln?
Svar: Styrelsen kommer under årsmötet 3 april 2022 att föreslå Åsa Lindstrand som förstanamn på valsedeln. Åsa har redan erfarenhet av att vara ledamot i Östhammars kommunfullmäktige och som ersättare i socialnämnden. Stort samhällsengagemang!

Fråga: Vad är lyckad integration enligt ert parti?
Svar: Vi tänker att man lever på olika sätt på t.ex. landsbygden och i staden. Och vi tänker vidare att det finns olika landsbygder och olika städer och att människorna där formar kulturen med bl.a. traditioner och seder och livsstil. Flyttar vi från landsbygden till en stad kan det ta tid innan vi känner oss som hemma. Det beror på hur välkommen man känner sig. Flyttar man från en storstad till landsbygden kommer man att se att den service som finns i staden inte finns på landsbygden, som har andra värden. Allt handlar om hur välkommen man känner sig för en bra integration, tror vi.

Fråga: Får bara kvinnor sitta i styrelsen för ert parti?
Svar: Både kvinnor och män är medlemmar i Ostkustens Framtid, men inga män har anmält sitt intresse för styrelsearbete.

Fråga: Ostkustens Framtid är ett ganska konstigt partinamn. Varför heter partiet så?
Svar: Östhammars kommun är en ostkustkommun och framtiden är den riktning som åtminstone vårt parti har. Det finns många partier med orddelen ”demokraterna” i partinamnet men det betyder tyvärr inte att de är intresserade av demokrati mellan valdagarna.

Fråga: Varför har ni döpt om vallöften till mandatlöften?
Svar: Vi har haft en lång diskussion om det här. Vi tänker så här om ”vallöften” att partier lovar att göra det ena och det andra för att locka väljare att ge bort sina röster till dem. Vad alla dessa löften och floskler är värda efter valet har fler än styrelsen för OF märkt. Vi väljer ”mandatlöften” – vad vi vill arbeta för på riktigt under mandatperioden om vi med hjälp av väljarstöd kommer in i Östhammars kommunfullmäktige. ”Vallöften” är kortsiktiga och gäller fram till valet, menar vi, medan ”mandatlöften” faktiskt handlar om mandatperioden på 4 år efter valet.

Fråga: Har ni några synpunkter på placeringen av färjeläget i Öregrund?
Svar: Vi vill ha två färjelägen! Det befintliga färjeläget för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik. Ett nytt färjeläge söderut för övriga trafikanter. Läs gärna OF:s yttrande ”Synpunkter på trafik och hastigheter i Öregrunds stadskärna”:
https://ostkustensframtid.se/ofs-svar-pa-remisser