OSTKUSTENS FRAMTID (OF) ger, vid mandat i Östhammars kommunfullmäktige, följande löfte för mandatperioden 2022-2026 – Detta ska OF arbeta för:

Sotenäs kommun och Gotland m.fl. ska vara förebild för Östhammars kommun i frågan om regler för sommarkrögare. Målsättningen för även Östhammars kommun ska vara att kommunen upplevs som trivsam året om och att uteserveringar ska bidra till detta på följande sammanfattande sätt sommartid:

1) Uteserveringar ska inte avskärma sig med golv, väggar och fasta tak.
2) Uteserveringar ska finnas till på omgivningens villkor och stämma överens med den kulturmiljö serveringen finns i.
3) Uteserveringar ska monteras ner när krogen/restaurangen stänger för säsongen.
4) Uteserveringen får inte monteras upp förrän nästa sommarsäsong börjar.
5) En sommarsäsong för uteserveringar får börja tidigast 15 april och avslutas senast 15 september.

Östhammars kommun ska ha skrivna regler för hur det får se ut på medborgarmark (offentliga platser) och gå igenom dessa med varje företagare som ansöker om att få ha uteservering.