Nytt differentierat strandskydd på gång för att gynna landsbygderna

En utredning om översyn av strandskyddet i Sverige har lämnat sitt betänkande till regeringen. Betänkandet är på 434 sidor, och vi har läst hela dokumentet. I 73-punktslistan i Januariavtalet finns kravet om smidigare strandskyddsregler vid punkt 23. Utredningen föreslår att det ska bli så här med strandskyddet:* Kustnära strandskydd ska vara kvar och eventuellt få …