47,1 % av vattentäkter i Östhammars kommun har vattenskyddsområden

Kanske finns inga faror och risker vid och runt vattentäkterna i Östhammars kommun? Vi har studerat statistiken i Jämföraren hos KOLADA och Agenda 2030, som har 17 mål. Ett av målen har rubriken ”Rent vatten och sanitet” med fyra mätbara punkter, varav en punkt är den här: ”Vattentäkter med vattenskyddsområde, andel (%)” Definition av vattenskydd: …