OSTKUSTENS FRAMTID (OF) ger, vid mandat i Östhammars kommunfullmäktige, följande löfte för mandatperioden 2022-2026.

Detta ska OF arbeta för:
– Spårbunden persontrafik genom Östhammars kommun.

Detta är inget som Östhammars kommun kan ta eget beslut om, men det är upp till varje kommun att påverka myndigheter om bl.a. spårbunden tågtrafik till sin kommun. Vi ser detta som en viktig utveckling av kommunen för att verkligen binda ihop den med både Uppsala och Stockholm, men också för att förbättra kommunikationerna norröver. Dessutom är det ett miljövänligt sätt att transportera sig, vilket vi behöver i vår kommun där kollektivtrafiken på många ställen inte existerar.
Vad vi känner till har Östhammars kommun inte tagit några som helst initiativ för att påverka så att spårbunden trafik kan bli verklighet. Vi har dock varit i kontakt med VD:n för Nya Ostkustbanan och önskar ett möte. Vi fortsätter att kontakta N.O. i sakfrågan.

LÄNK: NYA OSTKUSTBANAN