Mitt namn är Åsa Lindstrand och jag står som första namn på Ostkustens Framtids valsedel.

Jag är redovisningskonsult med eget företag, vilket jag drivit i mer än 10 år. Bosatt i Johannisfors med min familj.

De frågor jag brinner mest för är utbildning, företagsklimatet och miljön.

Utbildning är grunden för att kunna delta i samhället. Bästa sättet att motverka utanförskap är att se till att barn och ungdomar får det stöd de behöver i skolan. Utvecklad elevhälsa, mindre elevgrupper och fler vuxna i skolan behövs.

NPF-säkra skolorna så att kompetens och resurser finns att möta elever med diagnoser.

Företagsklimatet är oerhört viktigt för blomstrande företag. Jag anser dock att kommunen ska lägga sin tid och sina resurser på att dels vara ett stöd till de företagare som har tillståndspliktig verksamhet och dels utföra de kontroller som de enligt lag ska utföra. Företagsgalor och liknande är inte kommunens uppgift att ordna med.

Miljö och klimat är något vi behöver ha med i varje beslut vi tar. All verksamhet påverkar på ett eller annat sätt och som kommun behöver vi ta ansvar för de utsläpp vi orsakar och se till att vi minskar dem.

Hej! Jag heter Emma Lindstrand och är andra namn på Ostkustens Framtids valsedel. Jag är bosatt i Östhammar och studerar för att bli lågstadielärare.

Mina hjärtefrågor är utbildning, vilket mina studier kanske avslöjar. Dessutom är ungas tid utanför skolan viktig för mig. Utbildning och unga hänger ihop men tiden utanför skolan är också viktig. Har unga en bra och meningsfull fritid så får de en positiv bild av att bo här. Jag vill också se att kommunen underlättar för unga vuxna att studera på en högre nivå genom att till exempel ha studierum tillgängliga.

Jag heter Tina och står som tredje namn på Ostkustens Framtids valsedel till kommunfullmäktige.

Jag är nybliven pensionär och innan dess hade jag sjukbidrag i 20 år. Vård och omsorg ligger mig varmt om hjärtat, men viktigast är ändå skolan. Vi måste bland annat ge barnen lärare som trivs på jobbet. Utan glada lärare har vi inga glada elever. Allt hänger ihop.

En tjänsteman som fattar beslut utan att följa politikernas riktlinjer hotar demokratin. En politisk nämnd som inte ger tjänstemännen tydliga riktlinjer hotar också demokratin.